دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا -لارستان
 
 
  اهداف و برنامه ها